ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Xiengkhouang Province, Department of Posts and Telecommunications

Get Adobe Flash player

ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊ໌ອື່ນໆ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ພາລະ​ບົດບາດ

   ພະ​ແນ​ກ ປທສ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ແຂ​ວງ/​ເຈົ້າ​ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ​ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ ປທສ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ກ່ຽວກັບ​ຂະ​ແໝງ ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

 

ໝ້າທີ່

3.1   ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຈັດ​ຕັງ​ປະຕິບັດ​ແນວທາງ ຂອງ​ພັກ-​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງລັດຖະບານ,ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ກະຊວງ​ເພື່ອ​ຫັນ​ເປັນ​​ແຜນການ,​ແຜນ​ງານ,​ໂຄງການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂ​ວງ/ນະຄອນຫຼວງ;

3.2  ຂື້ນ​ແຜນການ​ໄລຍະ​ສັ້ນ,ກາງ ​ແລະ​ ໄລຍະ​ຍາວ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ ວຽກງານ​​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ​ ການສື່ສານ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,​ເພື່ອ​ສະ​ເໝີກະຊວງ​ອະນຸມັດ;

3.3  ເກັບກຳສະຖິຕິດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

3.4  ອອກ​ອະນຸຍາດຕໍ່ອາຍຸ,​ໂຈະ​ຖອນ ​ແລະ ​ຍົກ​ເລີກ ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຮັບຜິ​ດ ຊອບ ​ແລະ ​ຕໍ່​ອາຍຸ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ລະບົບ​ໂຟນີ ທີ່ ກະຊວງ​ອະນຸມັດ​ແລ້ວ;

3.5  ຄຸ້ມ​ຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ ສື່ສານ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;

3.6  ເກັບ​ຄ່າ​ທໍານຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ ດ້ານ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການສື່ສານ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ ຕາມ​ກົດໝາຍກໍານົດ;

3.7​  ໃຫ້​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້​ອງ​ໃນ​ການ​ວ່າງ​ແຜນຈັດ​ສັນ,ພັດທະນາ ​ແລະ​ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໄປສະນີ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;

3.8 ຄຸ້ມ​ຄອງຕິດຕາມກວດກາ ​ແລ​ະ ຊູ​ກຍູ້ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ ຂອງ​ບັນດາ​ຫ້ອງການ ​ໄປ​ສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ປະ​ຈໍ​າ​ເມືອ​ງ;

3.10  ສະຫຼຸບ ​ແລະ ​ລາຍ​ງານ​ວຽກງານ​ຮອບ​ດ້ານຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ໃຫ້​ກະຊວງ ​ແລະ ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;

3.11  ຂື້ນ​ແຜນ ຄຸ້ມ​ຄອງບໍາລຸງ ,  ກໍ່ສ້າງຊັບຊ້ອນ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ ​ແຂ​ວງ/ນະຄອນຫຼວງ​;

3.12   ປະຕິບັດໝ້າທີ່​ອຶ່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ກະຊວງ ​ແລະ ​ແຂວງ/ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ.

 

ຂອບເຂດສິດ

4.1   ​ເຜີຍ​ແຜ່​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ທົ່​ວເຖິງຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ສະ​ເໝີ ປັບປຸງກົດໝາຍ,ລະບຽບການຂໍ້ກໍານົດມະຕິ​ຄໍາ​ສັ່ງຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຈ້ງ​ການ​​ ​ແລະ ອຶ່ນໆ ດ້ານ​ໄປສະນີ​ໂທລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ​ແລະ​ການ​ສື່ສານ ​ແລະ​ ສອດ​ຄອ່ງ ກັບ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

4.2  ສະ​ເໝີປັບປຸງສ້າງ​ຕັ້ງ ຫຼື ລົບ​ລ້າງ ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ​ ຕໍາ​ແໝ່ງງານທີ່​ຂື້ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ໃນ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ;

4.3​  ເຈລະຈາ ​ແລະ ​ເຊັນ​ສັນຍາອະນຸ​ສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ອຶ່ນໆ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າ​ງໆ​ທາງ​ດ້າ​ໄປ​ສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ກະຊວງ;

4.4   ອອກ​ແຈ້ງ​ການ,  ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ ລະບຽບການ​ອຶ່ນໆ ຕໍ່​ບັນດາ​ຫົວໝ່ວຍທຸລະ​ກິດ ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ;

4.5   ​ເກັບ​ຄ່າ​ທໍານຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິ​ການ ດ້ານ ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລ​ະ ການ​ສື່ສານ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ​ຕາມ​ກົດໝາຍທີ່​ກໍານົດ;

4.6   ສະ​ເໝີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ-ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນຍ້ອງຍໍຍົກຍ້າຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ວິ​ໃນ ຕໍ່​ພະນັກງານ​ທີ​ຂື້ນ​ກັບ​ຕົນ;

4.7   ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊັບ​ສົມບັດ ​ແລະ ​ງົບປະມານ ຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ຂອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;

4.8   ຈັດ​ສັນ​ແລ​ະອະນຸມັດ​ການ​ກໍ່ສ້າງຕິດ​ຕັ້ງ​ແລະ ວາງ​ເຄື່ອຂ່າຍ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ໄປສະນີ,ໂທລະ​ຄົມະ​ນາ​ຄົມ ​ແລະ ການສື່ສານ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;

4.9    ປະສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ ​ໄປສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ ສື່ສານ

4.10   ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​ໄປ​ສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ ສື່ສານ ເຊັ່ນ: ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ອຸປະກອນ​​ໂທລະ​ຄົມ,  ອຸປະກອນເຕັ​ກໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂ່າວສານ ( ​ໄອ​ທີ ),ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ກາ​ເຟສ້ອມ​ແປງຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ ​ແລະ ອື່ນໆ​ຕາ​ມາດ​ຕະການ​ກຳນົດ ຂອງ​ກະຊວງ;

4.11   ຮຽກປະຊູມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

4.12   ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ​ໃນ​ເມື່ອ​ມີ​ການສະ​ເໜີ ຫຼື ຮ້ອງ​ຟ້ອງ.

4.13   ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຕ່າງໆ ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ກະຊວງ;

 

4.14   ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະຊວງ ​ແລະ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

ປະຕິຖິນ

ຕຸລາ 2018
22
ຈັນ
13:07
BuaXua Calendar

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

214670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
131
202
213647
2277
12176
214670

Your IP: 54.158.208.189
2018-10-22 06:07