ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Get Adobe Flash player

    ໃນວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2019 ພະນັກງານ ພະແນກ ປທສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຢູ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ).