ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Xiengkhouang Province, Department of Posts and Telecommunications

Get Adobe Flash player

ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊ໌ອື່ນໆ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

         I.        ວຽກໂທລະຄົມມະນາຄົມ

1.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມວຽກງານດ້ານໂທລະຄົມ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

2.   ຄົ້ນຄວ້າການອອກອະນຸຍາດ, ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳໜ່າຍ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມ.

3.   ຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ດ້ານໂທລະຄົມ.

4.   ເກັບກຳສະຖິຕິ ຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂທລະສັບທຸກລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ລະບົບໂທລະຄົມ.

5.   ເກັບກຳສະຖິຕິ ດ້ານຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່.

6.   ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ກະຊວງອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່.

7.   ຂື້ນແຜນສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ຂອງຂະ  ແໜງຕົນ.

       II.        ວຽກງານອິນເຕີເນັດ

ຄົ້ນຄວ້າອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເລກໝາຍ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງບັນດາຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກ່ເຟ, ຮ້ານຄອມພີວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ.

      III.        ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ

1.   ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີການອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

2.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ - ຜູ້ບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

3.   ເກັບກຳສະຖິຕິເລກໝາຍ ແລະ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ.

4.   ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ການບໍລິການລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກຂັ້ນແຂວງ.

5.   ເກັບກຳສະຖິຕິນຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

6.   ປະສານພາກສ່ວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

7.   ສ້າງແຜນ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກ.

     IV.        ກຸ່ມວຽກພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ

1.   ສະເໜີ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

2.   ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

3.   ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

4.   ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ແລະ ຮັບຮອງຜົນງານປະດິດສ້າງ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ.

5.   ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນຕົວຊີ້ວັດ ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເຕັໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

6.   ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນ.

7.   ສ້າງແຜນ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຍກງານປະຈຳ ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກ.

      V.        ວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂທຼນິກ

1.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ.

2.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໃຍແກ້ວ, ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ ພາຍໃນ ແລະ ລະບົບໄວແມັກກ

3.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊີເວີ, ອິເມວ ແລະ ເວັບໄຊ໌.

4.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.

5.   ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.

 

 

ປະຕິຖິນ

ຕຸລາ 2018
22
ຈັນ
13:07
BuaXua Calendar

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

214672
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
131
204
213647
2279
12176
214672

Your IP: 54.158.208.189
2018-10-22 06:07